PROTOKOLL: részletes instrukciók a HRH tervezés kivitelezéséhez; részletes terv arra vonatkozóan, hogyan kell eljárni bizonyos körülmények esetén

ÚTMUTATÓ: szakértői ajánlások; sikeres intézkedések gyűjteménye

ELLENŐRZŐLISTA: szükséges dolgok/feladatok/megvizsgálandó kérdések listája. Az ellenőrzőlisták gyakran eldöntendő kérdések formájában kerülnek összeállításra. Alkalmasak arra, hogy igazoljuk velük egy sor lépés, intézkedés elvégeztét

KÉSZSÉGEK LISTÁJA: A lista célja a hatékony működés feltételeinek beazonosítása és meghatározása különböző, a sikeres csapatmunkához szükséges készség- és kompetencia-csoportok kijelölésével; személyes tulajdonságok listája, amelyek növelik az egyén interakcióinak minőségét, munkahelyi teljesítményét és karrierkilátásait

MINŐSÍTŐ SKÁLÁK: A minősítő skálák bizonyos kritériumok meglétét vizsgálják, és 3-4 válaszlehetőség alapján mérik a minőségét, az egyetértés mértékét vagy a gyakoriságot