4. Eszköz: Kulcskompetencia Lista azokról a készségekről, amelyeknek a Munkaerő Tervező Bizottság ideális esetben a birtokában van. A 9 optimális kulcskompetencia listája azokat az alapkészségeket sorolja fel, amelyek megléte elvárható a tervezéssel foglalkozó szakértő csoport esetében.
Eszköz típusa: készségek listája
Célcsoport: döntéshozók, minisztériumok vagy ahol van, Egészségügyi Munkaerő Tervező Bizottság (ha van), a tervezésért felelős intézmény vagy hatóság
Eszköz előnye: elősegíti, hogy a Tervező Bizottság megfelelő összetételben és teljesítménnyel működjön.
Mérje fel az Egészségügyi Munkaerő Tervező Bizottság készségeit a 9 Optimális Kulcskompetencia Lista segítségével. Rendelkezik-e a Bizottság ezekkel a kulcskompetenciákkal? (IGEN-NEM). Tárja fel az esetleges hiányosságokat és gondoskodjon arról, hogy a Bizottságban mindegyik vizsgált készség képviselve legyen a jövőben. Amennyiben szükséges, ruházzon be a készségek elajátítását célzó képzésekre, tanfolyamokra.


Szint:
Ország:

Egyéb:

Még nincsenek eredményei

  Kulcskompetencia A kĂ©szsĂ©g leĂ­rása
1. Egészségpolitika-fejlesztő és programtervező készségek szakpolitikai implementáció monitorozása, műveleti tervezés, stratégia implementálása
2. Jogi ismeretek jogi terminológia, jogi tanulmányok
3. Menedzsment készségek menedzsment, problémamegoldás
4. Vezetési készségek és rendszemléletű gondolkodás vezetésfejlesztés, változásokhoz való alkalmazkodás képessége
5. Kommunikációs készségek információmegosztás, információ és kommunikáció, elektronikus tájékoztatás
6. Analitikus és adatelemző készségek idősorok elemzése, felmérések, statisztikai módszerek kidolgozása, matematikai statisztika, statisztikai előrejelzések
7. Egészségügyi informatikai készségek webapplikációk / szoftverfejlesztés
8. Pénzügyi tervezési ismeretek pénzügyi tervezés, pénzügyi elemzés, kötségvetéstervezés
9. Munkaerőpiaci ismeretek munkaerőpiaci közgazdaságtan és politikák, képzési/oktatási kérdések

A skill szigeten hiányzik pár kompetencia. Mivel a kompetenciák folyamatos fejlesztést igényelnek, mérje fel, hogy milyen lépések megtétele szükséges.