10. Eszköz: Útmutató a megfelelő kvalitatív módszertan megválasztásához
Eszköz típusa: útmutató
Célcsoport: egészségügyi munkaerő adatgyűjtők és adatelemzők, kutatók, vagy az Egészségügyi Munkaerő Tervező Bizottság (ha van), egészségügyi munkaerő tervezésért felelős szervezetek/hatóságok
BEszköz előnye: az egészségügyi munkaerőtervezés során használt adatgyűjtemények fejlesztése, az adatminőség javítása, a trianguláció mentén a mélyebb elemzések elindítása
Kérjük, hogy a kvalitatív módszerek hatékony alkalmazása érdekében fókuszáljon a fő célokra és az azokhoz rendelt kvalitatív módszerekre.