7. Eszköz: Az egészségügyi munkaerő tervezés adatkezelési ellenőrzőlistája az adatkezelés fejlettségét vizsgálja, és annak optimalizálására törekszik. Az ellenőrzőlista gyakorlati tanácsokat ad az adatkezelési folyamatok adott ország körülményeihez és igényeihez való igazítására.
Eszköz típusa: ellenőrzőlista
Célcsoport: Egészségügyi Munkaerő Tervező Bizottság (ha van), az egészségügyi munkaerő tervezésért, adatgyűjtésért és adatelemzésért felelős intézmény/hatóság
Eszköz előnye: segíti feltérképezni az egészségügyi munkaerő tervezésben alkalmazott adatok, adatgyűjtés jelenlegi helyzetét, valamint a fejlesztendő területeket.
Az alábbi eszközben két oszlop található, amelyek fókuszában az egészságügyi munkaerő tervezés adatkezelése és maguk az adatok állnak. Kérjük, jelölje meg az alábbi táblázat összes cellájában a kérdésre adott válaszát (IGEN/NEM). Ha egy kérdésre nemmel válaszol, kérjük, mérlegelje a felugró ablakban megjelenő ajánlást.


Szint:
Ország:

Egyéb:

Még nincsenek eredményei


HRH TervezĂ©s – adatkezelĂ©s

HRH TervezĂ©s – adatok

Regiszterek adatait használják a HRH tervezés során?

 

 

Igen
Nem (kérjük, méregelje, hogy tudná használni, fenntartani, validálni és frissíteni a HRH tervezéshez használt nyilvántartásokat)
  Meghatározták a HRH tervezĂ©shez szĂĽksĂ©ges adatok körĂ©t?

 

 

Igen
Nem (kérjük, olvasson tovább a szükséges adatokról)
Használnak eltérő módszereket a HRH tervezéshez kapcsolódó adatgyűjtésre? (pl. mintavételes felmérés, kiegészítő adatgyűjtések, szekunder adatgyűjtés)

 

Igen
Nem (kérjük, mérlegelje kiegészítő adatgyűjtésre vonatkozó módszerek bevezetését; lásd: 10. Eszköz)
  RendelkezĂ©sre állnak a HRH tervezĂ©shez szĂĽksĂ©ges adatok?

 

 

 

Igen
Nem (kérjük, ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e olyan tervezési adatok, amelyek a minimumkövetelményeknek megfelelnek és kezelhetők-e, valamint lásd 10. Ajánlás)
Alkalmaznak országos szinten standardizált kódokat? (Az adatok/változók minden egyes adatgyűjtő intézménynél ugyanúgy vannak osztályozva?)

 

Igen
Nem (kérjük, ellenőrizze le a klucsfontosságú HRH tervezési adatkategóriákat)
  VĂ©geznek folyamatos helyzetelemzĂ©st, monitorozást Ă©s környezettanulmányokat?

 

 

Igen
Nem (kérjük, ellenőrizze az adatlefedettséget, és hogy milyen változókkal dolgoznak az adatelemzések során)
Létezik Önöknél speciális, ágazatokon átívelő integrált adatbázis vagy központi adattár a HRH tervezés támogatására?

 

Igen
Nem (kérjük, mérlegelje olyan hivatalos dokumentumok és jogszabályok kidolgozását, amelyek törvényileg előírják egy HRH tervezési adattár létrehozását, illetve elősegítik a különböző adatgyűjtő és adatszolgáltató szervezetek közötti adatcserét annak érdekében, hogy létrejöjjön egy ilyen HRH tervezési adattár. Ez az adattár ideális esetben multiszektoriális és multiprofesszionális adatokat tartalmazna, ahol az egyes adatok mintavételes felmérésekből származnak, lásd 8. és 9. Ajánlás)
  HozzáfĂ©rhetĹ‘ek adatok a nemzeti HRH állomány egyensĂşlytalanságainak lekövetĂ©sĂ©hez?

 

 

Igen
Nem (kérjük, ellenőrizze a frissítések gyakoriságát)
Létezik Önöknél IT megoldásokkal támogatott adatbázis vagy adattár?

 

 

Igen
Nem (kérjük, gondolja végig, hogy országa tervezi-e ennek a területnek a fejlesztését, a HRH tervezésben érdekelt felek IT szakértőkkel való összekötését)
  Rendszeresen felĂĽlvizsgálják az adatlefedettsĂ©get a változások követĂ©se Ă©rdekĂ©ben?

 

Igen
Nem (kérjük, használja a 9. és 10. Eszközt az adatok időszerűségének, elérhetőségének, pontosságának, teljességének és összetettségének vizsgálatához. Továbbá, lásd 10. Ajánlás)
Létezik Önöknél egy egységes nemzeti HR / HRH információs rendszer?

 

Igen
Nem (kérjük, vizsgálja meg, az információs technológiák miként kommunikálnak egymással az országukban, illetve, és hogy tervezik-e üzletiintelligencia eszközök fejlesztését)
  Rendszeresen ellenĹ‘rzik az adatok minĹ‘sĂ©gĂ©t, megbĂ­zhatĂłságát Ă©s Ă©rvĂ©nyessĂ©gĂ©t?

 

Igen
Nem (lásd 9., 10. Eszköz és 12. Ajánlás)

 

Összekötik az adatforrásokat és az összesített adatokat?

 

Igen
Nem (kérjük, gondolja végig, milyen ideális módon köthetők össze az adatforrások. Milyen típusú adatforrásokat kell összekötni: (ideális esetben online) regiszter, rezidensek, foglalkoztatottak, adó-bérlisták)
  Használnak Ă©rtĂ©kelĹ‘ eszközöket?

 

 

Igen
Nem (kérjük, mérlegelje az értékelés lehetőségét és rendszeresen használják az Eszköztárat, 12. Ajánlás)
Kötöttek adatmegosztásról/közös adatkezelésről egyezményeket az adatok könnyebb hozzáférhetősége érdekében?

 

Igen
Nem (kérjük, mérlegelje olyan hivatalos dokumentumok és jogszabályok kidolgozását, amelyek törvényileg előírják HRH tervezési adattárak létrehozását, illetve elősegítik a különböző adatgyűjtő és adatszolgáltató szervezetek közötti adatcserét, hogy az adatok jobban hozzáférhetővé válhassanak)
  Figyelmet fordĂ­tanak mind a keresleti, mind a kĂ­nálati oldalra?

 

Igen
Nem (kérjük, nézze át: D051-D052 – Tervezési adatok minimumkövetelményei és Jó gyakorlatok adatgyűjtésre a HRH tervezés során, 10. Ajánlás)
Egyetlen ID-t használnak az adatok összekapcsolásához?

 

 

Igen
Nem (kérjük, vizsgálja meg országa adatvédelmi és a magánélet védelméről szóló szabályozásait)
Alkalmaznak előrejelzést (modell + módszertan) a HRH tervezés során?

 

Igen
Nem (jó gyakorlatokért lásd: D052)
Dolgoznak adatkezelési sztenderdekkel más szektorokban (gazdaság/tudomány), amelyek jó gyakorlatként alkalmazhatók?

 

 

Igen
Nem (kérjük, gyűjtse össze más szektorok jó gyakorlatait)
  Az elĹ‘rejelzĹ‘ modelljĂĽk egyszerű forgatĂłkönyv/becslĂ©sek alapján működik? (HRH a nĂ©pessĂ©g arányában meghatározva)

 

 

Igen
Nem (jó gyakorlatokért lásd: D052)

 

Az előrejelző rendszerük komplex matematikai szimulációs modell alapján működik? (szükségleten alapuló előrejelzés)

 

Igen
Nem (jó gyakorlatokért lásd: D052)
Törekednek arra, hogy valós idejű adatokkal dolgozzanak az egészségügyi szektorban? (Nagy adatmennyiség, Big Data)

 

 

Igen
Nem (kérjük, mérlegelje az innovatív technológiák ilyen célú alkalmazásának lehetpségeit, továbbá lásd 9. Ajánlás)
  Törekednek arra, hogy Ă©ves idĹ‘sorokkal dolgozzanak a HRH tervezĂ©s során? (Teljes idĹ‘ egyenĂ©rtĂ©ken, gazdasági aktivitás kategĂłriái, privát szektor)

 

 

Igen
Nem (kérjük, ellenőrizze az adatokat)
Sikerült növelni vagy megtartani az adatgyűjtők érdeklődését és motivációját, és ezáltal biztosítani a valódi elkötelezettséget a HRH tervezés iránt?

 

Igen
Nem (kérjük, vegye figyelembe az adatgyűjtők érdekeit és motivációját a HRH tervezéshez szükséges adatgyűjtemények fejlesztése és frissítése során)
  Az elĹ‘rejelzĂ©si idĹ‘szak elĂ©g hosszĂş az intĂ©zkedĂ©sek foganatosĂ­tásához?

 

 

Igen
Nem (kérjük, vegye figyelembe a történeti hátteret az előrejelzési időszak hosszának kijelölésekor)
Rendszeresen kapnak jelentést az adatokról a döntéshozók?

 

 

Igen
Nem (lásd 3. Eszköz és 7. Ajánlás)
  Rendszeresen frissĂ­tik a HRH tervezĂ©si elĹ‘rejelzĂ©seket?

 

Igen
Nem (kérjük, vizsgálja meg a 2-3 évenkénti frissítés lehetőségét; lásd: D052)

Az első lépések után még érzékelhetők hiányosságok, ezért javasoljuk, hogy fejlessze az adatkezelési módszereit.