5. Eszköz:Érdekcsoportok értékelése. Az eszköz célja az érdekelt szervezetek összegyűjtése és értékelése egy nemzeti szintű egészségügyi munkaerő tervezési együttműködés kialakítása érdekében.
Eszköz típusa: ellenőrzőlista
Célcsoport: Egészségügyi Munkaerő Tervező Bizottság (ha van), a HR tervezéséret felelős intézmény vagy minisztérium
Eszköz előnye: támogatja a nemzeti partnerek elemzését a nemzeti egészségügyi munkaerő tervezésben érdekelt felek hálózatának megerősítése és értékelése céljából.
Vizsgálja meg az alábbi dimenziók mindegyikét minden egyes szervezettel, partnerrel kapcsolatban, majd rendszeres felülvizsgálattal kövesse az esetleges változásokat. Az eszközt minden egyes partnerre külön-külön alkalmazza.


Vegye figyelembe a következő szempontokat az egészségügyi munkaerő tervezésben részt vevő érdekelt felek hálózatának kiépítése, értékelése, menedzselése és megerősítése során. Kérjük, minden egyes partnerre vonatkozóan töltse ki a mellékelt táblázatot.

1. Együttműködési készség: kölcsönös előnyök, közös erőfeszítések, párbeszéd iránti elkötelezettség; a tervezési modell iránt kevésbé érdeklődő partnerek figyelmének felkeltése
Megválaszolandó kérdések: Miért ilyen alacsony/magas az elköteleződés szintje? Mik az e mögött meghúzódó okok? Hogyan növelhető az elköteleződés mértéke?
2. Partner motivációja: világos közös célok megfogalmazhatók-e, a szervezeten belüli tervezés támogatása, partnerségi kapcsolatok kialakítása, ápolása
Megválaszolandó kérdések: Hogyan illeszkedik az egészségügyi munkaerő tervezés a partnerszervezet küldetéséhez? Hogyan támogatja az egészségügyi munkaerő tervezésben résztvevő érdekcsoportok hálózata a partnerszervezet működését? Hogyan járul hozzá a partner az egészségügyi munkaerő tervezési hálózat működéséhez? Miként növelhető és erősíthető meg a partner motivációja?
3. Partner szaktudása: komplementaritás, korábbi munkák, anyagok, korábban elért eredmények, pozitív tapasztalatok
Megválaszolandó kérdések: Milyen korábbi tapasztalatai vannak a partnernek ezen a területen?
4. Partner érdekérvényesítő képessége: Lewin-féle erőtér-analízis
Megválaszolandó kérdések: Milyen hajtóerők és visszatartó erők hatnak? Mi segíti vagy blokkolja a folyamatot? Gyengének vagy erősnek értékelik ezeket az erőket?
5. Partner kapacitása: Rendelkezésére állnak a partnerszervezetben a szükséges pénzügyi, HR, technológiai, kompetenciabeli és szakmai erőforrások, a munkakörök és a kiegyensúlyozott felelősségi körök?
Megválaszolandó kérdések: Milyen kapacitások állnak jelenleg rendelkezésre? Milyen kapacitásra lenne szükség a kívánt fejlesztésekhez? Melyek lehetnek a kritikus következő lépések a kapacitás növelése érdekében? Hogyan lehet elkerülni vagy csökkenteni a kockázatot? Hogyan allokáljuk a feladatokat?


Szint:
Ország:

Egyéb:

Még nincsenek partnerek hozzáadva


Igen Nem
Együttműködési készség
Partner motivációja
Partner szaktudása
Partner érdekérvényesítő képessége ereje
Partner kapacitása

First steps are done, however collect more sailors on board, see Tool 3