Kérjük, gondolja végig, országában milyen állapotban van a HRH tervezés. Vannak nehézségek a fenti lépések tekintetében? Ha, igen, melyek azok? Kérjük, tanulmányozzák az 1. és 2. számú Eszközöket a problémás területek beazonosításához.


A “HRH tervezés útvonal-modellje” olyan alapeszköz, amely a szisztematikus HRH tervezéshez vezető általános lépéseket foglalja össze. Bemutatja azokat a minimumkövetelményeket és optimális lépéseket, amelyek által a HRH tervezés nemzeti szintű keretei formálhatók. A modell kevés, egyszerű folyamatból épül fel és a szisztematikus intézkedések kidolgozásához szükséges párbeszéd kialakítását támogatja.

A “HRH tervezési útvonal modell” az alábbi, minimálisan szükséges, alapvető lépésekből áll:
0) Célok kitűzése: világos és explicit célok meghatározása (átláthatóság);
1) Az érdekelt felek bevonása, valamint a tervek szakpolitikai intézkedésekhez való kapcsolása: jogi szabályozási kérdések, jogszabályok szakpolitikai implementációja; érdekelt felek bevonásával nagyobb fokú elköteleződés és elszámoltathatóság elérése;
2) A meglévő HRH állomány ismerete: adatlefedettség vizsgálata (pl. jók-e a jelenlegi adatgyűjtési módszerek – világos indikátorokat használnak-e, a rendelkezésre álló legpontosabb információkat használják-e, szükség van-e további adattisztításra); adattár felülvizsgálata és fejlesztése, kiterjesztett adatok, és azok más adatforrásokkal való összekapcsolása (adatcsere);
3) A jelenlegi HRH helyzet értékelése: adatelemzések és HRH monitoring (környezettanulmány, változások követése, adatok és tendeciák értelmezése);
4) Jövőbeni HRH előrejelzések készítése: előrejelzési modellek bevezetése (alapvető tervezési elvek, egyszerű forgatókönyvek a népesség-arányos HRH-állomány kialakítására); valamint
5) Kapacitás-értékelés megtervezése: a HRH tervezési rendszer rendszeres felülvizsgálata (fenntartás, értékelés, finomítás: hatásvizsgálat).